B O Wydawnictwie
okadka 2

ISSN:

1509-1074

Publisher:

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

Redakcja


Kolegium redakcyjne
Jerzy Jarowiecki
Krzysztof Woźniakowski
Grażyna Wrona
Władysław Marek Kolasa

Rada naukowa
Mieczysław Adamczyk
Sylwester Dziki
Andrzej Jaeschke
Halina Kosętka
Tomasz Mielczarek
Jerzy Myśliński
Irena Socha

Redaktor naczelny
Jerzy Jarowiecki

Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji
Krzysztof Woźniakowski

Sekretarz techniczny rady naukowej
Ewa Wójcik